Adresa:
Kozjačka 50 Zagreb 10090 Hrvatska

OIB: 67407856280
IBAN: HR1423600001101709822

E-mail: nk.ponikve@zg.htnet.hr

Telefon: 01 3454 101
Fax: 01 3454 101
PREDSJEDNIK: Hrvoje Pipinić, 098/1930-987
TAJNIK: Milena Vazdar, 091/3451-003
ŠKOLA NOGOMETA: Tomislav Orehovec, 099/690-9178
OBAVIJEST !!!
Plaćanje mjesečne članarine na žiro račun kluba.

Poziv na broj: godište djeteta (npr. 2007)
IBAN: HR1423600001101709822
Nogometni Klub Ponikve, Kozjačka 50, 10090 Zagreb
Opis plaćanja: Ime djeteta, godina rođenja – članarina za __ mj.

PUNO IME

Nogometni klub Ponikve Zagreb

GRB

grb-ponikve

DRESOVI

IGRALIŠTE

ŠRC Ponikve, Zagreb
kapacitet: 1500

LIGA

NAVIJAČKA SKUPINA