OBAVIJEST !!!
Plaćanje mjesečne članarine na žiro račun kluba.

Poziv na broj: godište djeteta (npr. 2007)
IBAN: HR1423600001101709822
Nogometni Klub Ponikve, Kozjačka 50, 10090 Zagreb
Opis plaćanja: Ime djeteta, godina rođenja – članarina za __ mj.

Nogometni Klub Ponikve

Adresa:
Kozjačka 50 Zagreb 10090 Hrvatska

OIB: 67407856280
IBAN: HR1423600001101709822

E-mail: nk.ponikve@zg.t-com.hr

Telefon: 01 3454 101
Fax: 01 3454 101