Uzrasti

Početak priprema

Godište
3. NL - Centar
Hrvoje Pipinić
2004./2005./2006. Godište
2. NL Središte
Tomislav Orehovec 099 690 9178
29.07.
2007./2008. Godište
2. NL Središte
Antonio Orlović 097 7956 542
29.07.
Pioniri I Trenutni poredak
2009. Godište
1. ZNL
Mladen Mlinarić 095 900 5819
01.08.
Pioniri II Trenutni poredak
2010. Godište
1.A ZNL
Mladen Mlinarić 095 900 5819
01.08.
Mlađi pioniri I Trenutni poredak
2011. Godište
1. ZNL
Branko Tomljanović 099 738 4123
01.08.
Mlađi pioniri II Trenutni poredak
2012. Godište
1.A NL
Branko Tomljanović 099 738 4123
01.08.
Mlađi pioniri III
2011./2012. Godište
Matej Vragolović 098 917 9716
01.08.
Limači I Trenutni poredak
2013. Godište
1. A1 ZNL
Davor Dodig
07.08.
Limači II Trenutni poredak
2014. Godište
1. A2 ZNL
Jakob Delić 091 507 5329
07.08.
Zagići I Trenutni poredak
2015. Godište
1. A1 ZNL
Karlo Drežnjak 091 169 9800
07.08.
Zagići II Trenutni poredak
2016. Godište
1. A2 ZNL
Luka Fištrović 095 837 5519
07.08.
Zagići III
2017. Godište
Karlo Drežnjak 091 169 9800
Luka Fištrović 095 837 5519
07.08.
Mala škola Limači 1
2013. Godište
Davor Dodig
07.08.
Mala škola Limači 2
2014. Godište
Bruno Bakarić
07.08.
Mala škola Zagići 1
2015. Godište
Karlo Drežnjak 091 169 9800
07.08.
Mala škola Zagići 2
2016. Godište
Luka Fištrović 095 837 5519
07.08.
Djevojčice Limači - zagići
2010. - 2016. Godište
Mia Kalašić 092 326 8844
07.08.
Mali zeleni
2018./2019. Godište
Jakob Delić 091 507 5329
16.08.
Vratari
2004. - 2016. Godište
Damir Huskić 091 735 7864