Uzrasti

Početak priprema

Godište
3. NL - Centar
Hrvoje Pipinić 098/19-309-87
2004./2005./2006. Godište
2. NL Središte
Tomislav Orehovec 099 690 9178
2007./2008. Godište
2. NL Središte
Antonio Orlović 097 7956 542
Pioniri I Trenutni poredak
2009. Godište
1. ZNL
Mladen Mlinarić 095 900 5819
Pioniri II Trenutni poredak
2010. Godište
1.A ZNL
Mladen Mlinarić 095 900 5819
Mlađi pioniri I Trenutni poredak
2011. Godište
1. ZNL
Ivica Duspara 095/85-956-17
Mlađi pioniri II Trenutni poredak
2012. Godište
1.A NL
Karlo Drežnjak 091/16-998-00
Luka Fištrović 095/83-755-19
Mlađi pioniri III
2011./2012. Godište
Matej Vragolović 098 917 9716
Limači I Trenutni poredak
2013. Godište
1. A1 ZNL
Jakob Delić 091/50-753-29
Limači II Trenutni poredak
2014. Godište
1. A2 ZNL
Jakob Delić 091 507 5329
Zagići I Trenutni poredak
2015. Godište
1. A1 ZNL
Karlo Drežnjak 091 169 9800
Zagići II Trenutni poredak
2016. Godište
1. A2 ZNL
Luka Fištrović 095 837 5519
Zagići III
2017. Godište
Karlo Drežnjak 091 169 9800
Luka Fištrović 095 837 5519
Mala škola Limači 1
2013. Godište
Neven Laštro 095/70-167-95
Mala škola Limači 2
2014. Godište
Bruno Bakarić
Mala škola Zagići 1
2015. Godište
Karlo Drežnjak 091 169 9800
Mala škola Zagići 2
2016. Godište
Luka Fištrović 095 837 5519
Djevojčice Limači - zagići
2010. - 2016. Godište
Doris Metić 091/41-031-16
Mali zeleni
2018./2019. Godište
Jakob Delić 091 507 5329
Vratari
2004. - 2016. Godište
Damir Huskić 091 735 7864