Uzrasti

2002./2003./2004. Godište
2. NL Središte
Mladen Mlinarić 095 900 5819
2005./2006. Godište
2. NL Središte
Tomislav Orehovec 099 690 9178
Pioniri I Trenutni poredak
2007./2008. Godište
2. NL Središte
Antonio Orlović 097 7956 542
Pioniri II Trenutni poredak
2007./2008. Godište
1.A ZNL
Antonio Orlović 097 7956 542
Mlađi pioniri I Trenutni poredak
2009./2010. Godište
2. NL Središte
Zlatko Leskur 091 520 5962
Mlađi pioniri II Trenutni poredak
2009./2010. Godište
1.A NL
Zlatko Leskur 091 520 5962
Mlađi pioniri III
2009./2010. Godište
Mladen Mlinarić 095 900 5819
Limači I Trenutni poredak
2011. Godište
1. A1 ZNL
Tomislav Lacković 091 519 2266
Limači II Trenutni poredak
2012. Godište
1. A2 ZNL
Tomislav Lacković 091 519 2266
Zagići I Trenutni poredak
2013. Godište
1. A1 ZNL
Luka Fištrović 095 837 5519
Karlo Drežnjak 091 169 9800
Zagići II Trenutni poredak
2014. Godište
1. A2 ZNL
Luka Fištrović 095 837 5519
Karlo Drežnjak 091 169 9800
Zagići III
2015. Godište
Karlo Drežnjak 091 169 9800
Luka Fištrović 095 837 5519
Mala škola Limači
2011./2012. Godište
Jakob Delić (2012.) 091 507 5329
David Lojber (2011.) 099 637 9256
Mala škola Zagići
2013./2014. Godište
Karlo Drežnjak 091 169 9800
Luka Fištrović 095 837 5519
Mali zeleni
2016./2017. Godište
Jakob Delić 091 507 5329
Djevojčice Limači - zagići
2010./2015. Godište
Mia Kalašić 092 326 8844